TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 38
TMS 2: 141 - 166
TMS 3: 174 - 194
TMS 4: 328 - 348
TMS 5: 354 - 374
TMS 6: 400 - 420
TMS 7: 428 - 448
TMS 8: 877 - 897
TMS 9: 905 - 925
TMS 10: 951 - 976
TMS 11: 1029 - 1049

MSEYKISSSYFSRRNKTLLLICVFFFSCSTHIFKNVFPFLFMLTEGTNRGTSDTIKTKDGSNFERLRNYGNSYGIQEEGG
GNTSEPHEDGVLRNERDTLQKGNFIDMVSEQGGHDNENHVGVKQNHGGGGGQVKGKMNNHSIYLYSNVLSLIYMSSLLTY
VFILFFDLSKKNYIMNSFYIVNLISHCIIFFILSEIQMYNTNLSYDPYREKRDKVHTISIAHTGDITFEKITPEMKREEL
NFVFKNYIERRLNVKSFFMDNFMDMSNHFFTTQFHGTPFHRLELEDILRLFGRGEDRESSRGGSGRDGRRNKGSGEPLFE
DSEMYNRGYFTMLYAFIVISSICSGYIKIYQKKVLYCIFYVNIGVITSLLILMNSLFKLMAHSLNYVVSNDNYITNISDY
IIMFLFIDIFGLLMIFIFSYKWFYQKNLWANLHTIFYNYKYICFYLNRTYYLYTEDKNIDNILVHIDLYEDKNVDISFCA
YTNIEKSIFYDYFLRNTPRNNKLNIIEIADRNFKVNCTYKVNPCTDARAIEDTQVIGNTRAVKDTRAVEDTRVIEDTQTG
DNANAMETPTAKQPFSRKQNHSYTMKPYKICIETVQSLSALVQDEVKGLTDRQHCVHAEGVHTGGEHTKDKKRIGRMINN
YELNDPPVSPIDFGRTDADAADTYITIGDDVGNHIDVESWHFAKGEKKNFQNRESVHFENICEDVNGKRRDYVPSFYQTG
ESFHKRSCLSSSMRCSKDMEKKDMGKEDMGKENMEKEDMEKEDMNVDSKHIYYKDNYYDVNFVQNKNLEMDSELHKQNNT
ERYVEDDHYIYREEPIFFESIQHDEINERKEKYLVPKYDEENRCISYDDLELSYDNDSDCDGDGYGDGYAISGSIYCYMF
NLNSEVLAIVFFNLIGRRRSRLHALCDILCVYIALDYALLHLCISESIIPTVIISQIPTHLCVKNNESITSAFAIFELVS
MVIISLNNYVFGCFLIKEGSVCTICFCNSRDCPYTVSNHDHLLEEKKTHPCDSRSKQYGPDAATSLKCFVPHICIPFPIT
YCLIVPSSSPCHSHFKKTINL