TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 37
TMS 2: 549 - 569
TMS 3: 599 - 619
TMS 4: 629 - 649
TMS 5: 692 - 712
TMS 6: 738 - 758
TMS 7: 788 - 808
TMS 8: 820 - 840
TMS 9: 870 - 890

MISFIWNSWWRNKERFILLLVGVLIVSTGLSYLIGTTQASNGTVVDELQKRWGSSYDIVVRPPDSRSVTEDLKLLEPNYM
SGLDGGITMQQYKTIQKMSDVEVAAPIAMIGNYYADAQIGTFDFKEQGIYKVTIQDVQDTGLRKEQQSSSSFLGAGWSPS
EGDGLNRDISPQGLGKQPLMEFGSATMLAGIDPEAEAKLVGLDQATKKATHSRYFTKNDIATDNGDDVWNIPLILNSHEY
VDAYRKYRYEKVDIPLVNDSMTETVNAIMKKGGASYLKTLPVQPAKVYKITTSETSKELVNDILKGTVPSKPTGSFDWMY
LKPSAVEYQTLTSPYATRWPFAYQVTPQEVPKDVLLAKRTMYRKARSFGDTSINLKSVPKMKLNFIGVFDPQKLNISKDP
LTELPMETYFPAKAQWVMDKNERPVNPVRDVKPTNDPYDFLTKPPSMLTTLDAAFKLRGDKAISAIRVNVEGVEAMNATS
EKKLQAVAQEIEDKTGLITDVTLGSSPQLALTYLPGLKNESALGWVQQPWIKLGSSMAIFQEAKVGMSGVIASVIAVALV
YVFSSNIILLYARKKEFAILLSLGWRPRQLSKLLFLEATLLGTFVALISWTILGSFWLTTDHPIALGRILLIGLAGLLIY
WGGTLVPMALIRRIQPFESMRSGEVSKGRRLVRSQSIFGMSLNQLFTYWQRTLLSIVAIALPTSLFIFFLFVTFRLKGVL
YATWLGEYVALEVGTMHYVAMAVALLIAILTTTEIMWQNVNERKPQLAVLKATGWRDGWIRLLVLTEGMLTGLFAGLIGL
LIALAMIGYVYNQFPVNELLFLSVMLFIPVVTGVLGALLPAQRAVRITPNAAIGSVAVNTQATERRFKLALGTIGVALVA
GVTSLFLFAANEDITQTPKQAQDKPPAVQTTGAKIADSKQTESKKKTAVSQTETDKKIKKLMKKGMVQTTPGGEQISNQF
FYVDPLIETPKELDLQEKPGYRFVTVPVIMQDNQDPRSKGSVANYRPSTYAMTAPDGKEYLPVDYVNHNEKAWKFSYQYV
SGEKSRVDLVYQVPEDEKVLVLYASDDAFPRTVTVKIDLDAAPGADSKPKQTPKTAKQDSGAIQEIMNQAMVRTFPGDPE
LKKAIFRAGALLPEPPKELKLPALQDEQYVTVPVILRNYTAPEGEGYGTYRPNRYTLTDADGTVYESVDYVNHNPDVWKS
GYQYFSPRASRVDLVFQVPKQDNTYVLFAKDEAFAKSVAVKIEVKASKDKTSN