TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 27 - 45
TMS 2: 63 - 81
TMS 3: 89 - 107
TMS 4: 125 - 145
TMS 5: 149 - 166
TMS 6: 184 - 201

MDPVTHGVIGLAISAFSGDPVTLTNPVSLGCAIGAMSPDIDIVTRIWGDYVYLKHHRGTSHSIPALLGLAAVITAGLSPF
FQGFNFFQVFIWTFIGCMSHTFFDILNSYGAKLFMPFTRKKHMVGILMLYDPMITLLCFLLIFANQKSSFFYGGIIISFG
VYLGFRLYMKHYAKLIVTQYYQHGYKLVDVNVLPSLMAFHKWDYIVNSNSHHIVGQVNLVTKGLKERKKFKKPENEIVEL
FEETNIGRYFRDFTPLYYVMHFEEMGKIILKSIDLRYYLRNNFMHHATAIYDKERNIIESFFHPYSIKKNIPVTEAD