TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 302 - 321
TMS 2: 341 - 361
TMS 3: 391 - 412
TMS 4: 432 - 452
TMS 5: 466 - 485
TMS 6: 505 - 525
TMS 7: 539 - 556
TMS 8: 576 - 593
TMS 9: 607 - 627

MSQKVFEFKDLFLEVKNEDKNISTEYAKLLDGVSGKFVSGELTAVMGASGAGKSTLFNMLLGRISNDCKSYGTILYNGKE
RSAYDWVHQVAYLKQEDIFYTKFSILECILYNLDFYQPFTSKKEKLSLAEDLLRRSNIFEKRHAYMESLSGGERKRAMIA
LSMCSDPEIIFMDEPTSGLDSHSALTLINFMKTYAKENDKIVVISLHQPGEALFNLFENILYLGKGGVFYDGKIKDIPDW
LNENKIPKPEGISLAEFLFELHTDNPHLSEISKFRPNVDQIINSNRQKYDELRRSNVLVGKLSSRYFEMSFSFADVITFI
RRFYLNVYRTERFFLSMAVQMLIFSFLVGVFYFGFCISVTETLSNLSPSLDSLKDVIGYAKGYFTSDMKRFLSCLLFFML
LIPAVNYVFYIKNTCNNQIQILEDIYSAKYTVLTCFLGYFLHDFFVTTFWFTVSHGVVLFSGFLPLINLWYFIYIFSAIF
CFTINYIFMKNLFGFSKNSKILNSIMFSVGLFTALPIMLVFLISKLQALAPGHEDKTKYVGCIFTIFPQMLLAALFRYKN
IESIQAHTGDVKDNRIYVPSITYNSLIKLKPNSQFEVLGLDDASYSVVILIFVVSLLINFFGALYLFNKHVNAELRLKMK