TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group

4 component system: The ATP-binding Cassette (ABC) Superfamily

O30506 AotP aka PA0892
O50181 AotJ aka PA0888
O50182 AotQ
O50183 AotP aka AotM aka PA0890